Các đơn đăng ký chương trình IIP thông qua các dự án đã được phê duyệt có thể được gia hạn thời gian để nộp đơn đăng ký cuối cùng. Bartra đã giành được một số suất cuối cùng của một dự án đầu tư với hạn ngạch và thời gian hạn chế, dành cho những khách hàng có ý định đăng ký IIP ngay lập tức. Bất kỳ sự quan tâm nào đến chương trình IIP hiện tại đều là cơ hội cuối cùng và sẽ phải nộp đơn khẩn cấp và ngay lập tức, nếu không chương trình sẽ không còn nữa. Liên hệ chúng tôi ngay

Clondalkin

Tóm Tắt

Vị trí: Clondalkin, Dublin 22
Loại dự án: Viện Dưỡng Lão & Căn Hộ Có Dịch Vụ Hỗ Trợ
Quy mô: Viện Dưỡng Lão 146 giường & 14 căn hộ dưỡng lão có dịch vụ hỗ trợ
Thời gian khởi công: Tháng 5, 2020
Dự kiến hoàn công: Quý 2, 2023

Tổng chi phí phát triển dự án €34 triệu, chi phí xây dựng €15 triệu, khởi công vào tháng 5/2021, mô hình Viện Dưỡng Lão chất lượng quốc tế với 146 giường, cùng 14 căn hộ có dịch vụ hỗ trợ (1 người ở). Dự án sẽ hoàn công vào Quý 2, 2023.