Ngày 14/2/2023, chính phủ Ireland tuyên bố đóng cửa Chương trình đầu tư định cư Ireland (IIP). Các đơn đăng ký IIP thông qua các dự án đã được phê duyệt chỉ còn 03 tháng để nộp.
Nếu quan tâm vui lòng liên hệ để được tư vấn nộp đơn khẩn cấp. Nếu không chương trình sẽ không còn nữa. Liên hệ chúng tôi ngay
Thuế Ireland
Taxation in Ireland

Cá nhân được xem là có nghĩa vụ thuế với Ireland trong một năm tài chính nhất định nếu người đó cư trú tại Ireland từ 183 ngày trở lên trong năm thuế đó hoặc 280 ngày trở lên trong năm thuế hiện tại và năm thuế trước đó. 

Đối với công dân quốc tế, Chính Phủ chỉ yêu cầu đóng thuế đối với những nguồn thu nhập phát sinh tại Ireland. Tuy nhiên, Chính Phủ cũng có nhiều chính sách miễn thuế, tùy thuộc vào loại thu nhập và vào việc cá nhân phát sinh thu nhập có phải công dân của quốc gia mà Ireland có ký kết hiệp ước tránh đánh thuế hai lần hay không. 

Dù mỗi cơ hội đầu tư là khác nhau và nhà đầu tư luôn phải tham khảo ý kiến tư vấn thuế độc lập, nhưng nhìn chung, khi tham gia đầu tư vào dự án dưới hình thức cấp vốn vay cho đơn vị phát triển bất động sản, nhà đầu tư thường không phát sinh nghĩa vụ thuế tại Ireland đối với bất kỳ lợi nhuận có được và tiền lãi này thường được chi trả mà không phải trích đóng thuế thu nhập Ireland, với điều kiện nhà đầu tư là công dân của quốc gia có ký Hiệp ước Tránh Đánh Thuế Hai Lần với Ireland, Tuy nhiên, khoản lợi nhuận này có thể vẫn chịu thuế tại quốc gia quê nhà của nhà đầu tư.