Các đơn đăng ký chương trình IIP thông qua các dự án đã được phê duyệt có thể được gia hạn thời gian để nộp đơn đăng ký cuối cùng. Bartra đã giành được một số suất cuối cùng của một dự án đầu tư với hạn ngạch và thời gian hạn chế, dành cho những khách hàng có ý định đăng ký IIP ngay lập tức. Bất kỳ sự quan tâm nào đến chương trình IIP hiện tại đều là cơ hội cuối cùng và sẽ phải nộp đơn khẩn cấp và ngay lập tức, nếu không chương trình sẽ không còn nữa. Liên hệ chúng tôi ngay
Thuế Ireland
Taxation in Ireland

Cá nhân được xem là có nghĩa vụ thuế với Ireland trong một năm tài chính nhất định nếu người đó cư trú tại Ireland từ 183 ngày trở lên trong năm thuế đó hoặc 280 ngày trở lên trong năm thuế hiện tại và năm thuế trước đó. 

Đối với công dân quốc tế, Chính Phủ chỉ yêu cầu đóng thuế đối với những nguồn thu nhập phát sinh tại Ireland. Tuy nhiên, Chính Phủ cũng có nhiều chính sách miễn thuế, tùy thuộc vào loại thu nhập và vào việc cá nhân phát sinh thu nhập có phải công dân của quốc gia mà Ireland có ký kết hiệp ước tránh đánh thuế hai lần hay không. 

Dù mỗi cơ hội đầu tư là khác nhau và nhà đầu tư luôn phải tham khảo ý kiến tư vấn thuế độc lập, nhưng nhìn chung, khi tham gia đầu tư vào dự án dưới hình thức cấp vốn vay cho đơn vị phát triển bất động sản, nhà đầu tư thường không phát sinh nghĩa vụ thuế tại Ireland đối với bất kỳ lợi nhuận có được và tiền lãi này thường được chi trả mà không phải trích đóng thuế thu nhập Ireland, với điều kiện nhà đầu tư là công dân của quốc gia có ký Hiệp ước Tránh Đánh Thuế Hai Lần với Ireland, Tuy nhiên, khoản lợi nhuận này có thể vẫn chịu thuế tại quốc gia quê nhà của nhà đầu tư.