Chúng tôi luôn tin rằng các dự án đầu tư thành công cần có ba yếu tố: Vị trí tuyệt vời, Con người tuyệt vời, và Cơ hội đúng thời. Bartra tự hào luôn luôn mang cả ba yếu tố trên đến Quý Nhà đầu tư. Chúng tôi rất vinh dự vì giúp nhiều Khách Hàng đạt được mục tiêu, đồng thời được toàn ngành công nhận công sức và nỗ lực.

Giải Thưởng (2020 – 2021)

Khu Vực

Giải Thưởng Hurun Lần 17, 2021 dành cho Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất

Đơn Vị Tư Vấn Đầu Tư Di Trú Ireland Xuất Sắc Nhất

Trung Quốc

Giải Thưởng Quản Lý Doanh Nghiệp Xuất Sắc Hồng Kông 2020

Đơn Vị Đổi Mới Của Năm – Ngành Bất Động Sản

Hồng Kông

Giải Thưởng Thương Hiệu Cao Cấp 2020 của CAPITAL CEO x Entrepreneur

Giải thưởng Thương Hiệu Cao Cấp Về Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài & Định Cư 2020

Hồng Kông

Giải Thưởng Top 25 Đơn Vị Phát Triển 2020 của Tạp Chí Định Cư Uglobal

Giải thưởng Top 25 Đơn Vị Phát Triển Xuất Sắc

Quốc Tế

Hội Nghị Thượng Đỉnh Di Trú Toàn Cầu – Ngành Xuất Nhập Cảnh 2020

Giải thưởng Đối Tác Chiến Lược Xuất Nhập Cảnh, Di Trú Toàn Cầu 2020

Trung Quốc

Giải Thưởng Doanh Nghiệp Nổi Bật 2020 của CORPHUB

Dịch Vụ Đầu Tư Di Trú Uy Tín Nhất 2020

Hong Kong SAR
HKMOS2020
Hurun 2021