Các đơn đăng ký chương trình IIP thông qua các dự án đã được phê duyệt có thể được gia hạn thời gian để nộp đơn đăng ký cuối cùng. Bartra đã giành được một số suất cuối cùng của một dự án đầu tư với hạn ngạch và thời gian hạn chế, dành cho những khách hàng có ý định đăng ký IIP ngay lập tức. Bất kỳ sự quan tâm nào đến chương trình IIP hiện tại đều là cơ hội cuối cùng và sẽ phải nộp đơn khẩn cấp và ngay lập tức, nếu không chương trình sẽ không còn nữa. Liên hệ chúng tôi ngay

1. Quyền Bảo Mật Thông Tin

Bartra Wealth Advisors Limited và các công ty con (gọi chung là  “BWAL” hoặc “chúng tôi”) tôn trọng quyền lợi pháp lý của Quý Nhà đầu tư về bảo mật thông tin khi chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng,  chuyển tiếp Dữ Liệu Cá Nhân (định nghĩa bên dưới), và Tuyên Bố Chính sách Bảo Mật này là minh chứng cho việc tuân thủ bảo mật  của chúng tôi. Theo chính sách quy định, chúng tôi cam kết tuân thủ các yêu cầu về Sắc Lệnh Dữ Liệu Cá Nhân (Bảo Mật) (Cap. 486),  Luật Pháp Đặc Khu Chính Trị Hồng Kông. Bằng việc cam kết trên,  chúng tôi sẽ đảm bảo đội ngũ nhân viên tuân thủ theo các tiêu chuẩn  nghiêm ngặt về an toàn và bảo mật. 

Trường hợp có phát sinh chênh lệch về nội dung giữa các bản tiếng  Anh, tiếng Hoa, và tiếng Việt của Tuyên Bố Chính Sách Bảo Mật này,  bản tiếng Anh sẽ ưu tiên hiệu lực. 

“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm  (như tên, nghề nghiệp, địa chỉ, thông tin liên hệ, số thẻ Octopus  Card, cũng như thông tin thẻ tín dụng – và từ những thông tin này,  thông tin định danh của cá nhân có nguy cơ bị thu thập; bên cạnh đó  còn có thể bao gồm nhiều thông tin và dữ liệu khác). 

2. Hạn Chế Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Việc cung cấp bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào cho mục đích sử dụng  thông thường đối với website này (“Website”) (www.bartrawealthadvisors.com) là do Quý Nhà đầu tư quyết định.

3. Tiết Lộ Thông Tin

Trường hợp chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ Quý Nhà đầu tư,  chúng tôi sẽ thông báo cho anh chị biết về việc thu thập cũng như  mục đích sử dụng của chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân đó; 

  • Quý Nhà đầu tư được quyền lựa chọn “loại trừ” để hạn chế việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của anh chị;
  • Quý Nhà đầu tư được thông báo về cách chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân, và cách anh chị có thể xem lại, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã lưu trước đó.

Trừ trường hợp đề cập tại Tuyên Bố Chính Sách Bảo Mật này, chúng  tôi sẽ không tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Nhà đầu tư trừ khi bị bắt buộc theo luật hoặc chúng tôi có đủ bằng chứng hợp lệ chứng  minh việc tiết lộ là cần thiết để:

  • Đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành;
  • Bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi; hoặc
  • Ngăn chặn các hành vi sử dụng sai mục đích, trái phép đối  với Website.

4. Liên Kết Đến Các Website Khác

Tuyên Bố Chính Sách Bảo Mật này chỉ áp dụng đối với Website này.  Nếu Quý Nhà đầu tư truy cập vào quảng cáo hoặc đường link đính  kèm đến website khác, anh chị sẽ được chuyển tiếp tới phạm vi  website đó. Khi ấy, việc bảo vệ bí mật thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân  cũng như việc lộ cookie của Quý Nhà Đầu Tư không thuộc trách  nhiệm của chúng tôi, và anh chị nên tham khảo chính sách bảo mật  của phạm vi website đó (nếu có). 

5. Ghi Nhận Truy Cập

Khi truy cập vào Website của chúng tôi, phần mềm máy chủ sẽ lưu  lại tên miền của máy tính Quý Nhà đầu tư. Ngoài ra chúng tôi cũng  theo dõi các trang anh chị truy cập. Mục đích giúp chúng tôi có thể theo dõi lượt truy cập cũng như đánh giá mức độ yêu thích đối với  các nội dung trên Website, từ đó nắm rõ nhu cầu của người truy cập,  và quảng bá Website với các đơn vị quảng cáo mà chúng tôi được  quyền chia sẻ dữ liệu truy cập. Các dữ liệu này không nhằm mục  đích xác định danh tính của Quý Nhà Đầu Tư. 

6. Bảo Vệ An Toàn

Dữ Liệu Cá Nhân đã lưu trữ của Quý Nhà đầu tư chỉ được cấp quyền  truy cập cho nhân viên của chúng tôi hoặc các đơn vị dịch vụ mà  chúng tôi cho phép. Trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân lưu trữ điện tử,  Dữ Liệu này sẽ nằm tại một máy chủ riêng biệt và có mật khẩu bảo  vệ (hoặc được bảo vệ bằng hình thức tương tự) và BWAL chỉ cấp  phép truy cập cho nhân sự hoặc các đơn vị dịch vụ của BWAL. Nhân  viên và đơn vị dịch vụ được giao xử lý dữ liệu cá nhân sẽ phải thực  hiện xử lý dữ liệu trên tinh thần đảm bảo tuân thủ Tuyên Bố Chính  Sách Bảo Mật. Tuy nhiên, khi Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Nhà Đầu  Tư đang trong giai đoạn chuyển sang máy chủ khác để lưu, Dữ Liệu  sẽ không được mã hóa và có thể bị các bên thứ ba truy cập. Khi ấy,  chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, và trường hợp Quý Nhà  Đầu Tư lo lắng Dữ Liệu sẽ bị tình trạng này, vui lòng cân nhắc không  cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân.

7. Quyền Truy Cập Và Lưu Trữ

Bất cứ khi nào, Quý Nhà đầu tư đều có thể yêu cầu truy cập và chỉnh  sửa Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến anh chị trong bất kỳ hồ sơ của  chúng tôi. Ngoài ra, Quý Nhà Đầu Tư có thể yêu cầu chúng tôi xóa  tên anh chị khỏi bất kỳ danh sách nhận thư hoặc phân phát thư báo.  Để thực hiện những việc trên, vui lòng viết thư gửi đến chúng tôi theo  địa chỉ bên dưới, đánh dấu Confidential (Bảo Mật) trên bì thư. Khi  phản hồi, chúng tôi có thể yêu cầu Quý Nhà đầu tư cung cấp một số thông tin cá nhân để chắc chắn anh chị là người liên quan đến dữ liệu. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của anh chị trong 40 ngày và nỗ lực thực hiện yêu cầu bất cứ khi nào có thể, tuy nhiên có thể chúng tôi sẽ tính phí liên quan.

8. Thắc Mắc & Khiếu Nại

Chúng tôi cam kết bảo vệ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân mà Quý Nhà đầu tư cung cấp. Nếu anh chị có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan  đến Chính Sách Bảo Mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Các cụm từ “Quý Nhà đầu tư” và “Của Quý Nhà đầu tư” sử dụng tại trang này đề cập bất kỳ cá nhân truy cập vào Website  và cung cấp dữ liệu cá nhân. 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI. BẤT KỲ THAY  ĐỔI PHÁT SINH SẼ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI TRANG NÀY.